Category

Nacisk na wyniki jest przyczyną całego zamieszania. Na komercyjnych stronach internetowych, projektowanie ma uzasadnienie z dwóch powodów. Po pierwsze ma generować dochody, po drugie ma redukować koszty. Dlatego też, z punktu widzenia rezultatów, które są do osiągnięcia, bardziej skutecznym podejściem do projektowania będzie traktowanie go jako nauki a nie jako sztuki.

Czytaj całość …